Statuten

PAALB is een bij notariële akte opgerichte vereniging.

Middels het nieuwe beleidsplan heeft de vereniging haar ambities uitgesproken. Om duurzaam te kunnen bouwen, is een stevig fundament nodig. Om die reden zijn de verenigingsstatuten onder handen genomen en zijn deze notarieel bekrachtigd. Alle praktische zaken worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Op vrijdag 7 maart 2014 zijn de statuten van PAALB per notariële akte vastgesteld. Het bestuur werd tijdens de ondertekening vertegenwoordigd door Max Wattimena (voorzitter), Raoul Matulessy (bestuurslid) en Marco Papilaja (penningmeester). Nadat de notaris de inhoud van de nieuwe statuten met de bestuursleden had doorgenomen, werd de akte ondertekend.

Het bestuur is verheugd dat deze mijlpaal, na een lange voorbereidingstijd is bereikt. Het bestuur gaat gestaag door met het verbeteren en versterken van de PAALB-organisatie.

De statuten en het huishoudelijk reglement zullen naderhand ter inzage en download beschikbaar worden gesteld. Hiervoor is een leden login nodig.