Ontstaansgeschiedenis

Het huidig bestuur heeft weinig tot geen informatie over de ontstaansgeschiedenis van PAALB. Wat we weten, is dat PAALB is opgericht op 17 november 1956 in Woonoord ‘De Biezen’ te Barneveld.

De toenmalige statuten meldden het volgende:

  • Mentjahari dan mempersatukan tali persaudaraan diantara Anak2 Itawaka dan konjadu2 dan jang berpantjaran di Negeri Belanda, dan dimasukkan dalam Organisatie sekampung kami PAALB.
  • PAALB terbentuk dengan dasar: menolong Anggota jang terkena bahaja kematian.
  • PAALB memberi pertolongan bagi Negeri Itawaka, djika di Itawaka memerlukan bantuan melalui P.B. PAALB, dan oleh P.B. PAALB umumnja setudju untuk memberi bantuan kepada Negeri Itawaka djika dianggab amat perlu atau penting.

Waar het op neerkomt is dat PAALB is ontstaan om elkaar te helpen in geval van een overlijden en om het dorp Itawaka te helpen bij noodzakelijke of belangrijke gebeurtenissen.