Bestuur

Op 10 maart 2012 is in Barneveld een nieuw, achtkoppig bestuur gekozen. De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Max Wattimema, voorzitter
Nus Sijaranamual, vice-voorzitter
Marco Papilaja, eerste penningmeester
Raoul Matulessy, tweede penningmeester
Patrick Sijaranamual, eerste secretaris
Chinta Pasanea, tweede secretaris
Willem Siahaya, algemeen bestuurslid
Arabella Latumaerissa, algemeen bestuurslid

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de functionarissen Max Wattimena, Marco Papilaja en Patrick Sijaranamual.

Elk bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal. Om die reden is het bestuur naarstig op zoek naar een kandidaat om de openstaande vacature voor de functie van algemeen bestuurslid op te vullen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een vrouw van de derde of vierde generatie.

Bent u op zoek naar een leuke uitdaging en lijkt het u leuk om samen met en voor anak2 Itawaka te werken? Dan horen wij graag van u.