Itawaka

In deze sectie zal informatie over Itawaka te vinden zijn. Daarbij kunt u denken aan de ontstaansgeschiedenis (volgens diverse overleveringen), de bestuursstructuur, pelaverbonden met Porto en Makariki, baileo 'Simaloa Pelamahu Leilisal Beinusa'.

Wij vragen u wederom om geduld. Mocht u echter aanvullende ideeën hebben, horen wij dat natuurlijk graag van u.